TriqQR Privacy policy

Ingangsdatum: april 2018

Gegevensverwerking van websitebezoekers

TriqQR legt een naam, adres en e-mailadres van de klant vast ten behoeve van de te leveren dienst aan de klant in de vorm van een overeenkomst. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zullen gegevens van de klant verstrekt door de klant via de website van TriqQR worden opgeslagen en bewaard in een database door TriqQR. TriqQR zal deze gegevens alleen gebruiken om de dienst zoals aangeboden op de site te waarborgen. Gedurende de looptijd van het abonnement zullen deze gegevens bewaard worden.

Indien de klant gebruik maakt van deze dienst wordt eveneens informatie over het gebruik van die dienst bijgehouden (logfiles).

Deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen, om problemen en misbruik te kunnen opsporen en om de site te verbeteren. TriqQR houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de website in welke mate bezocht worden.

Contactgegevens zullen door TriqQR alleen worden gebruikt voor acties, herinneringen om gegevens van de klant te actualiseren of om facturen te sturen. TriqQR zal deze gegevens nooit vrijgeven aan derden zonder de expliciete toestemming van de klant, tenzij:

  • een wettelijk voorschrift dat vereist; en/of
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen TriqQR en de klant in kwestie; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures; en/of
  • dat noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole; en/of
  • na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende consument.

TriqQR behandelt en beveiligt deze persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het sturen van een e-mail.

De klant kan persoonlijke gegevens te allen tijde inkijken en wijzigen.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Het wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. TriqQR heeft geen toegang tot het wachtwoord.

De klant geeft door aanvaarding van de Algemene Voorwaarden én de Privacy policy ondubbelzinnige toestemming aan TriqQR om persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

Klachten over de privacy aanpak kunnen gemeld worden op support@triqqr.nl of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.